Saturday, January 18, 2014

ይመቻችሁ ጌቶቼ


(አበራ ለማ)
eman 1


emanኩርዳዊ ነኝ ከኢራን – ኢማን አባስ እባላለሁ
በቋንቋዬ እንዳልቀኝ – እንዳልከትብም ሁኛለሁ፤
የኔ ጌቶች ያሻቸውን – እሆን ዘንዳ ቢያስጨንቁኝ
ግዳይ ጣልኩኝ እራሴን – ጭካኔያቸው ቢብሰኝ፤
ያውላችሁ ያሻችሁት – እንዳልሆን እሆን ፍርዳቸሁ
አንደበቴን ተቆልፌ – ዐይኖቼን ተለጉሜ
ይመቻችሁ እላለሁ – ጆሮቼን አስከርችሜ፤
ብእሬን ወርውሬ – ቀለሙን ደፍቼ
ፍረዱኝ እላለሁ – እናንት ወገኖቼ፤

(ለምሥራቅ ኩርድ ባለቅኔው ለኢማን አባስ አመጽ መታሰቢያ)

No comments:

Post a Comment