Saturday, December 14, 2013

የ70 አመት አዛውነት ያለምንም ወንጀል ከአንድ አመት በላይ አስሮ (ኢሰብኣዊ በሆነ አያያዝ) ማቆይት ምን ይሉታል??? -------------------------

እስኪ ይህን ፒክቸር ደግመው 
ይመልከቱት…..


እኔ ግን ስሜቴን መቆጣጠር እያቃተኝ
 ነው….
!!! 

ደ/ር ከማል ገለቱ ይባላሉ የ 70 አመት 
እድሜ ባለፀጋ ናቸው….

በሽብር ተወንጅለው ከአዲስ አበባ ልዩ ስሙ
 አየርጤና ከሚባለው መኖሪያ ቤታቸው 
ሐምሌ 12 2004 ሐሙስ ማታ ተይዘው 
ከአንድ አመት በላይ በፍትህ እጦት 
(በማእከላዊ ቃሊቲ ቂሊንጦ) ሲሰቃዩ 
ቆይተው ታህሳስ 3 ላይ በዋለው ችሎት ነፃ 
(ምንም ወንጀል አልሰሩም) ተበለው 
ተለቀዋል….! 

የ70 አመት አዛውነት ያለምንም ወንጀል 
ከአንድ አመት በላይ አስሮ (ኢሰብኣዊ በሆነ አያያዝ) ማቆይት ምን ይሉታል??? --------------------------
 (pic: ዶ/ር ከማ ሀጂ ገለቱ ከሚወዳችቸው ቤተሰባቸው እና ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሲቀላቀሉ)
እስኪ ይህን ፒክቸር ደግመው ይመልከቱት…..እኔ ግን ስሜቴን መቆጣጠር እያቃተኝ ነው….!!!

ደ/ር ከማል ገለቱ ይባላሉ የ 70 አመት የእድሜ ባለፀጋ ናቸው….በሽብር ተወንጅለው ከአዲስ አበባ ልዩ ስሙ አየርጤና ከሚባለው መኖሪያ ቤታቸው ሐምሌ 12 2004 ሐሙስ ማታ ተይዘው ከአንድ አመት በላይ በፍትህ እጦት (በማእከላዊ ቃሊቲ ቂሊንጦ) ሲሰቃዩ ቆይተው ታህሳስ 3 ላይ በዋለው ችሎት ነፃ (ምንም ወንጀል አልሰሩም) ተበለው ተለቀዋል….!

የ70 አመት አዛውነት ያለ ምንም ወንጀል ከአንድ አመት በላይ አስሮ (ኢሰብኣዊ በሆነ አያያዝ) ማቆይት ምን ይሉታል???
---------------------------------------------------------------------
(pic: ዶ/ር ከማ ሀጂ ገለቱ ከሚወዳችቸው ቤተሰባቸው እና ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሲቀላቀሉ)

No comments:

Post a Comment