Monday, April 14, 2014

የኢቲቪ “የቀለም አብዮት” ስጋት!

ኢቲቪ “የቀለም አብዮት” ዝግጅት (ስጋትአቀረበልን። ግን የኢህአዴጉ ኢቲቪ ለምንየቀለም አብዮት ጉዳይ አጀንዳ አደረገውየቀለም አብዮት ጉዳይ ለምን ዝግጅትአስፈለገውአዎ! “የቀለም አብዮት” ጉዳይ አጀንዳ የሆነው የቀለም አብዮት(በትክክለኛው አጠራሩ ህዝባዊ ዓመፅስጋት ስላለ ነው። የህዝብ ዓመፅ (የቀለምአብዮትለምን ስጋት ሆነኢህአዴግ ለምን ህዝባዊ ዓመፅን ሰጋተግባሩ ስለሚያውቅነው።

የኢህአዴግ መንግስት ዓፋኝ መሆኑ አውቀዋል፣ ተገንዝበዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ዓፈናእንደማያስፈልገው መገንዘቡም የኢህአዴግ መንግስት የተገነዘበ ይመስለኛል። ህዝብ ስለዓፈና ግንዛቤ ካለው ነፃነት መፈለጉ አይቀርም። ነፃነት የፈለገ ህዝብ በማፈን መግዛትእንደማይቻል ኢህአዴጎችም የተገነዘቡት ይመስላል።

አሁን ኢህአዴግ የህዝብ ድጋፍ እንደሌለው እየተረዳ ነው። የኢህአዴግ ዓላማ ስልጣንእስከሆነ ድረስ በህዝብ ባይመረጥም የህዝብን ድምፅ አጭበርብሮ የተመረጠ አስመስሎበስልጣን ለመቆየት ጥረት ማድረጉ አይቀርም። ነፃነት የፈለገ ጭቁን ህዝብ ድምፁንለማስከበር ጥረት ሲያደርግ የህዝብ የነፃነት ትግል ከኢህአዴግ የስልጣን ፍላጎት ጋርይጋጫል። ግጭቱ ህዝባዊ ዓመፅ ሊወልድ ይችላል የሚል ስጋት አድሮበታል። ለዚህምነው የቀለም አብዮት (ህዝባዊ ዓምፅንአጀንዳ አድርጎ ዝግጅቱ (ይቅርታ ስጋቱ)ያቀረበልን።

በኢቲቪ ከቀረበልን ዝግጅት በመነሳት ኢትዮጵያ የቀለም አብዮት (ህዝባዊ ዓመፅ)ያሰጋታል። ምክንያቱም የኢህአዴግ መንግስት ህዝባዊ ዓምፅን ባያሰጋው (ባይፈራኑሮበምስራቅ አውሮፓና ላቲን አሜሪካ ስለተከናወኑ የቀለም አብዮቶች ባላሳሰበው ነበር።ኢቲቪዎች “ምዕራባውያን የራሳቸው ጥቅም ለማሳካት ሲሉ በሌሎች ሀገሮች ህዝባዊዓመፅ እንዲቀሰቀስ ያደርጋሉ” አሉን። በዓለም አቀፍ ግኑኝነት ማንኛውም ሀገር የራሱብሄራዊ ጥቅም ለማስከበር ይሰራል። ምዕራባውያን ይሁኑ ምስራቃውያን የየራሳቸውጥቅም ለማስከበር ነው የሚሰሩት። ይህ ግልፅ ነው።

ዓቅም ያላቸው ሐያላን ሀገራት በአንድ ሀገር የመንግስት ግልበጣ ሊያካሂዱ ይችላሉ(በገንዘብና በወታደራዊ ሃይል በመታገዝ) የዉጭ ሃይል መፈንቅለ መንግስት ሊያካሂድይችላል። ህዝባዊ ዓመፅ የመቀስቀስ ዕድሉ ግን አነስተኛ ነው። ምክንያቱም ህዝባዊ ዓመፅየሚካሄደው በሀገርኛ ህዝብ ነው። የዉጭ ሀገር መንግስት ብጥብጥ ወይ ዓመፅ ሊቀሰቅስይችላል። ዓመፁ የሚካሄደው ግን በህዝብ ነው። ስለዚህ የህዝባዊ ዓመፅ ዋነኛ ተዋናይህዝብ እስከሆነ ድረስ የዉጭ ሃይል ዓመፅ የመቀስቀስ እንጂ ዓመፅ የማካሄድ ዕድልየለውም። ምክንያቱም የዉጭ ሃይል ፍላጎቱ ለማሳካት ዓመፅ ቢቀሰቅስ እንኳ ህዝቡቅሬታ ከሌለው፣ ነፃነቱ ከተጠበቀ፣ ካልታፈነ ለዓመፅ አይዘጋጅም። ህዝብ ለዓመፅካልተዘጋጀ የዉጭው ሃይል የፈለገ ጥረት ቢያደርግ አይሳካለትም።

በአንድ ሀገር ህዝባዊ ዓመፅ ሊቀሰቀስ የሚችለው በዉጭ ሃይል ፍላጎት ሳይሆን በጭቆናነው። ህዝብ ሲጨቆን ነፃነት ይፈልጋል። ነፃነት ሲፈልግ ከስልጣን ጥማተኛ አምባገነኖችጋር ይጋጫል። አምባገነኖች የህዝብን የነፃነት ጥያቄ በሃይል ለመጨፍለቅ ይሞክራሉ።ህዝብ ያምፃል። ህዝባዊ ዓመፅ ይቀሰቀሳል። ስለዚህ የህዝባዊ ዓመፅ መንስኤ ጭቆናነው። ህዝብ የስልጣን ባለቤት ከሆነ፣ ዴሞክራሲያዊ መብቱ ከተጠበቀለት፣ በእኩልዓይን ከታየ፣ ፍትሕ ከሰፈነ ወደ ዓመፅ የሚሄድበት ምክንያት አይኖርም።

ኢህአዴጎች “የቀለም አብዮት” ከምዕራባውያን ብሄራዊ ጥቅም ጋር ያገናኙበት ምክንያትምናልባት ኢትዮጵያ ዉስጥ ህዝባዊ ዓመፅ ቢቀሰቀስ ‘የኢትዮጵያውያን ቅሬታየቀሰቀሰው ሳይሆን የምዕራባውያን ሴራ ነው’ በማለት ዓመፁ በሃይል ለመጨፍለቅእንዲችሉ ሐሳባዊ ቅድመ ዝግጅት ለማስቀመጥ ነው። ግን እስካሁን የተደረጉ ዓመፆችይሁኑ ጦርነቶች አንድ አምባገነን ስርዓት በሌላ አምባገነን ስርዓት እንዲተካ ምክንያት ሆኑእንጂ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሲገነቡ አላየንም። የዴሞክራሲ መንገድ በቃ ዴሞክራሲራሱ ነው።

ኢህአዴጎች ራሳቸው በዓመፅ (በጦርነትስልጣን ይዘው ሲያበቁ ስለ ዓመፅ መጥፎነትይነግሩናል። ዓመፅ መጥፎ መሆኑ ቢያውቁ ለምን በደርግ ግዜ ዓመፅ ቀስቀስው ደርግንበሃይል አባረው ስልጣን ያዙለምንስ አሁን በዓመፅ ስልጣን መያዝ መጥፎ ነውይሉናል?

አዎ! ‘ደርግ ሰለማዊ የስልጣን ሽግግር ስላልፈቀደ ነው፣ ጨቋኝ ስለነበረ ነው፣ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስላለነበረ አማራጭ አጥተን ጫካ ገብተን ከስልጣን አባረነዋልይሉን ይሆናል። ልክ ነው ዓመፅ የሚነሳው በዓመፀኛ ስርዓት ነው። ስርዓት ጨቋኝ ሲሆንበህዝብ ላይ የሚፈፅመውን ግፍ ዓመፅ ይወልዳል። ስለዚህ የዓመፅን መንስኤ ህዝብ ወይተቃዋሚ ፓርቲዎች ሳይሆኑ ጨቋኝ ስርዓት ነው።

አሁን ዓመፅን እየቀሰቀሰ ያለው ማነውህዝብተቃዋሚዎች ወይስ ገዥው ፓርቲ?ህፃናት እያደራጀ፣ ሰለማዊ ህዝብን እንዲበጠብጡ ከፍሎ እየላከ ያለው ማነው?የህዝቦችን የመሰብሰብ መብት እየነፈገ ያለው ማነውሰለማዊ ተቃዋሚዎችን በድንጋይእየወገረ በሰለማዊ ትግል ተስፋ ቆርጠው የዓመፅ መንገድ እንዲከተሉ እያስገደደ ያለውማነውዓመፅን የሚፈጥረው ገዥው መደብ ነው።

በኢትዮጵያ ህዝባዊ ዓመፅ ከተነሳ መንስኤው የኢህአዴግ ጭቆና ነው። በኢትዮጵያህዝባዊ ዓመፅ እንዳይኖር ለማድረግ ሰለማዊ የስልጣን ሽግግር በማድረግ ጭቆናንእናስወግዳለን። ከጎጂነቱ አንፃር ህዝባዊ ዓመፅን መከላከል የምንችለው ስለ ህዝባዊዓመፅ መጥፎነት በቲቪ በማቅረብ ሳይሆን ስልጣን የህዝብ በማድረግ ነው። ህዝብየሚያምፀው የህዝብን ልአላዊነት ለማስከበር ነው። የህዝብን የበላይነት ለማረጋገጥ ነው።ስለዚህ ህዝባዊ ዓመፅን የምናስቀረው ስልጣን የህዝብ በማድረግ እንጂ ህዝቦችንበመጨቆን አይደለም። የህዝብን ነፃነት በማፈን ህዝባዊ ዓመፅን መከላከል አይቻልም።

አዎዓላማችን ህዝባዊ ዓመፅን ማስቀረት ነው፤ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በመገንባት።
http://www.zehabesha.com/amharic/archives/29087

No comments:

Post a Comment